Vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne” blev stiftet den 14.oktober 2010.

Foreningen har til huse ved søen i Hillerød Kommunes ejendom på Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg.

Her råder vi, sammen med Hillerød Sejlklub, Kajakklubben Esrum Sø og Nødebo Stavgængerforening, over et dejligt klubhus med gode badefaciliteter, sauna, toiletter, et stort klublokale og et køkken.

Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning i Esrum Sø under hyggelige sociale rammer.


Kontingent og medlemskab

Kontingentet for 2017/2018 er fastsat til 300 kr.  
Indmeldelse sker via en Indmeldelsblanket der sendes kassereren: ib.jarle(at)mail.tele.dk 

De oplysninger du bliver bedt om, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som 'ikke-følsomme personoplysninger'. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. ny EU persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.


Hertil kommen depositum på 200 kr. for en elektronisk nøgle, der giver adgang til omklædningsrum/ sauna + klubhus. I Nøglebestilling beskrives hvordan du bestiller en nøgle.



Opdateret lørdag den 08.09.18