Vedtæger:

Vedtægter for vinterbadeforeningen Nødebo Vikingerne i PDF format

Vedtægter for fællesudvalget for Nødebo Jollehavn i PDF format

Beklædningsreglement for Nødebo Vikingerne i PDF format