Medlemsskab

Dig som medlem

Medlemsskab

Medlemskab af vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne” er åbent for alle, der er fyldt 15 år. Er du under 18, skal du aflevere dine forældres eller værges skriftlige godkendelse af indmeldelsen.

Kunne tænke dig at blive medlem af Nødebo Vikingerne, send da bare en email til vores kasserer Ib Jarle Christensen:   ib.jarle @ mail.tele.dk

Du skal fjerne mellemrummene før og efter “@” hvis du vil kopiere kassererens email-adresse.

Så får du et link til vores medlemsplatform Holdsport, hvor du udfylder dine personoplysninger. Vi sørger så hurtigt som muligt for at sende dig en velkomstmail med praktiske oplysninger! Følg også med på vores hjemmeside     https://www.nbovikingerne.dk/


Kontingent

Kontingentet for medlemmer i 2022/2023 er fastsat til 400 kr.  og det opkræves efter klubbens årlige generalforsamling, typisk i november måned. Med evt. spørgsmål kontakt da venligst vores kasserer Ib Christensen:   ib.jarle @ mail.tele.dk

Husk at fjerne mellemrummene før og efter “@” hvis du vil kopiere kassererens email-adresse.

Nøgle

Det koster kr. 200 at få en elektronisk nøgle, eller brik, som giver adgang til omklædningsrum/ sauna + klubhus. Bemærk, at beløbet ikke er depositum, men et køb; beløbet refunderes ikke ved ophør af medlemsskab. I Nøglebestilling beskrives, hvordan du bestiller en nøgle. De bestyres af Kajakklubben Esrum Sø.

**************************


Dine persondata

De oplysninger, du bliver bedt om i Indmeldelsesblanketten, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. EU-persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.