Sikkerhed

Redningsnummer


Der står et officielt redningsnummer ved vores badebro. Hvis det bliver nødvendigt at ringe 112, skal man oplyse“K860”. Så ved alle redningstjenester nøjagtigt, hvor køretøjerne skal køre hen.

Bad aldrig alene

Hvis du får et ildebefindende, skal der være nogen til at hjælpe dig.

Vær opmærksom på strøm, vind- og vejrforhold. Se www.esrumsoe.dk/wflash for søens aktuelle tilstand/ forhold.

Gode råd

• Personer med hjerteproblemer eller for højt blodtryk skal have godkendelse af deres læge, inden de evt. starter.

• Man må ikke vinterbade, hvis man er forkølet, har feber eller føler sig utilpas.

• Personer, der er under indflydelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer, må ikke vinterbade.

• Hvis der skal hugges hul i isen, skal dette være min. 2 x 3 meter.

• Der må ikke hugges flere huller ved siden af hinanden, og man må aldrig forsøge at svømme ind under isen.

• Nyis kan være meget skarp, så man skal sikre, at isflager i hullet er fjernet, eller at isen er ordentligt knust.

Rådet for Større Badesikkerhed har lagt vinterbaderådene på deres hjemmeside med opfordring til publicering. Vinterbaderåd

Brug af redningskrans

Hvis der bliver brug for redningskransen, skal man tage den ned.


Håndtaget tages ud og kransen kastes mens man holder fast i håndtaget, der er forbundet til kransen med et langt reb.


Da de fleste næppe kan kaste kransen længere end 10 m, er det bedst, hvis man er mindst 2 personer om redningsaktionen. Så den ene kan hoppe i vandet og svømme længere ud med kransen, hvis det skulle være nødvendigt, den anden blive på land med håndtaget og den anden ende af snoren.

Se evt. mere på www.respektforvand.dk

Hjertestarter


Vores hjertestarter er placeret til venstre for indgangen til klubhuset.


Sundhed


Kommer jeg i form af at vinterbade? bliv klogere måske

Læs her en artikel fra Helsenyt om vinterbadning, og hvilken virkning det har på kroppen.

Hvordan påvirker vinterbadning kroppen? læs her

Førstehjælpskasser


Vi råder over to Førstehjælpskasser. Den ene er placeret i entreen i klubhuset. 

Den anden er placeret entreen i omklædningsrummet.